Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Κ.


Λένε πως "το καλό πράγμα αργεί να γίνει" και στην περίπτωση του τμήματος σκάκι της Αθλητικής Ένωσης Κων/λεως (Α.Ε.Κ.), το συγκεκριμένο ρητό ταιριάζει γάντι. Χρειάστηκαν τρείς προσπάθειες μέχρι να ευοδοθεί η ίδρυση του τμήματος. Η πρώτη έγινε το 1999, μετά από πρωτοβουλία δύο τακτικών μελών της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, του Μιχάλη Πρεβενιού και του Φώτη Αρμπή, οι οποίοι και κατέθεσαν πρόταση δημιουργίας τμήματος σκάκι στον τότε Γενικό Αρχηγό του σωματείου κ. Δημήτριο Παπασταύρου. Όμως η έλλειψη χώρου δεν επέτρεψε την υλοποίηση της εν λόγω πρότασης. Η συνέχεια δόθηκε το 2002 από τον επίσης σκακιστή Χρήστο Πιλάλη, ούτε όμως και αυτή τη φορά υπήρξε κάποια εξέλιξη. Τρία χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2005, ο Χρήστος Πιλάλης επανήλθε και πλέον η δημιουργία τμήματος σκάκι άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Οι κινήσεις στη συνέχεια υπήρξαν γρήγορες και μεθοδικές. Την 30η Ιουνίου 2005, το ΔΣ της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ αποφάσισε και επίσημα την ίδρυση του τμήματος, απόφαση η οποία και ενεκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών της 12ης Ιουλίου 2005. Την 14η Ιουλίου 2005 το ΔΣ αποφάσισε όπως ορίσει έφορο του τμήματος τον Χρήστο Πιλάλη με βοηθούς εφόρου τους Μιχάλη Πρεβενιό και Φώτη Αρμπή. Ακολούθησε η επίσημη αναγνώρηση του τμήματος από την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (ΕΣΣΝΑ) την 3η Σεπτεμβρίου 2005 και από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ), την 5η Σεπτεμβρίου 2005.
Το Σκακιστικό τμήμα της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως ήταν πλέον γεγονός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες