Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

5ος γύρος: Η παρτίδα του Στράτου Γρίβα

ESSNA Team’s Championship 2008
C’ Division
By Efstratios Grivas © 2008
Round 5 (13.04.2008)
S.O. Peristeriou – A.E.K.
Board 1
□ Arvanitis,Konstantinos (2082)
■ Grivas,Efstratios (2498)
B06 Athens 2008
Times: 1.28–1.37
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.g3 Nd7 5.Bg2 e5
a) 5...e6!? 6.Nge2 Ne7 7.Be3 h6 8.Qd2 a6 9.0–0–0 += Gawehns,K-Luecke,N/Germany 1997.
b) 5...c5 6.Nge2 (6.dxc5 Nxc5 7.Nge2 Nf6 8.0–0 0–0 9.h3 Rb8 10.Be3 b6 = Estrada Nieto,J-Le Roux,J/Issy les Moulineaux 1997) 6...cxd4 7.Nxd4 Ngf6 8.h3 0–0 9.0–0 += Milaszewski,H-Wojtowicz,M/Przelazy 2004.
6.Nge2! (D)
a) 6.Nf3?! Ne7 7.0–0 0–0 8.dxe5 Nxe5 9.Nxe5 Bxe5 (9...dxe5 =) 10.f4 Bg7 11.Be3 Nc6 12.Qd2 Be6 oo Kulik,D-Schueppel,W/Duisburg 2006.
b) 6.d5?! Ne7 7.Nge2 0–0 8.0–0 f5 9.f4 h6 10.Be3 Nf6 oo Buecherl,K-Guertler,F/Germany 2003.
6...h5!?
a) 6...Nh6 7.h3 f5 (7...0–0 8.Be3 f5 9.Qd2 Nf7 10.0–0 += Forintos,G-Ozsvath,A/Budapest 1966) 8.Bxh6 Bxh6 9.exf5 gxf5 10.Nf4 Nf6 11.dxe5 dxe5 12.Qxd8+ Kxd8 13.Rd1+ Bd7 14.Nd3! += (14.Bxb7?! Rb8 oo Landa,K-Zhelnin,V/Krasnodar 1997).
b) 6...Ne7 7.0–0 0–0 8.Be3 c6 (8...exd4!? Kohl,I-Von Wantoch Rekowski,D/Berlin 2007) 9.Qd2 Nb6 10.b3 f5 11.Rad1 += Forster,W-Van Ginkel,J/Nelson 2007.
7.h3
7.h4 Nh6 x g4.
7...h4N
7...Ne7?! 8.f4 (8.0–0 0–0 9.Be3 a6 10.a4 Rb8 11.a5 Nc6 12.f4 exd4 13.Nxd4 += ½–½ Ong,K-Norberg,J/Umea 2003) 8...f5 9.fxe5 dxe5 10.Bg5 c6 11.d5 Bf6 12.Bxf6 Nxf6 13.d6 Neg8 14.Qd2 +/- Dorfman,J-Touzane,O/Cannes 1993.
8.g4 Bh6?
8...Ne7 9.Be3 f5 +=.
9.Bxh6 Nxh6 10.Qd2?!
10.f4! g5 (10...exf4 11.Nxf4 +/-) 11.fxe5 dxe5 12.Qd2 f6 13.0–0–0 Nf7 14.Rhf1 0–0 15.Kb1 +/-.
10...g5! (D)

11.d5?!
11.Nd5! c6 (11...Nf8? 12.dxe5 dxe5 13.Qc3 +-) 12.Ne3 Qf6 13.0–0–0 0–0 14.Kb1 +=.
11...Nf8 12.Nd1 Ng6 13.Ne3 Nf4 14.Nxf4 exf4! 15.Qd4 f6 16.Nf5 Bxf5 17.exf5 Nf7 =+
x Bg2, e5.
18.Be4 Kf8 19.0–0 Kg7 20.c4 Re8 21.b4 Re7 22.f3
22.c5 a5 23.a3 Qe8 24.f3 Qa4 =+.
22...Qd7!
x a4.
23.a4 a5 24.b5 b6?
24...Rae8 25.Rfe1 Qc8 26.Re2 Ne5 =+ (idea ...Nd7-c5, Qa8-a7-b6).
25.Rfe1 Rae8 26.Re2! Nd8 27.Rae1 Nb7 28.Qd2 Nc5 (D)

29.Bc2?
29.Qc2! =.
29...Re5! -/+ 30.Kf2 R8e7 31.Bd1 Qe8 32.Bc2 Kf7 33.Bd1 Rxe2+ 34.Rxe2 Rxe2+ 35.Qxe2 Qe5! 36.Qxe5
36.Kf1 Ke7 37.Ke1 Kd8 38.Kf2 Qd4+ 39.Kg2 Nd3 -+.
36...dxe5 37.Bc2 Ke7 38.Ke2 Kd6 39.Kd2 e4! -+ 40.fxe4
40.Bxe4 Ke5! (40...Nxe4+ 41.fxe4 Ke5 42.Kd3 f3 43.c5! (43.Ke3 f2 44.Kxf2 Kxe4 -+) 43...Kf4! 44.cxb6 cxb6 45.d6 Kg3 46.d7 f2 47.d8Q f1Q+ 48.Kc2 Kxh3 49.Qxf6 Kxg4 -/+ ; 40...Nxa4 -/+) 41.Bc2 Kd4 -+.
40...Ke5 41.Ke2 Nxe4 42.c5 Nxc5
42...bxc5?? 43.Bxe4 Kxe4 44.d6 +-.
0–1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες