Τρίτη 8 Απριλίου 2008

Η παρτίδα του Στράτου Γρίβα (4ος γύρος Γ' Εθνικής)

ESSNA Team’s Championship 2008
C’ Division
By Efstratios Grivas © 2008

Round 4 (06.04.2008)
A.E.K. – S.O. Halandriou
Board 1
□ Grivas,Efstratios (2498)
■ Kotrotsos,Vasilios (2323)
E10 Athens 2008
Times: 1.41–1.49
1.d4 Nf6 2.c4 Nc6 3.Nf3 e6 4.a3 d6
4...d5 5.Nc3 (5.Bg5 Be7 6.e3 h6 7.Bh4 0–0 8.Nc3 b6 9.Rc1 Bb7 10.cxd5 Nxd5 11.Bg3 Bd6 12.Bd3 Nce7 13.0–0 += Van Wely,L-Ponomariov,R/Wijk aan Zee 2007) 5...a6 (5...dxc4?! 6.e4 Be7 7.Bxc4 +/- Kramnik,V-Bouvard,E/Lyon 2001 ; 5...Be7 6.cxd5 exd5 7.Bf4 Bd6 8.Bg3 Bf5 9.e3 a6 10.Be2 += Topalov,V-Kolb,A/Frankfurt 1997 ; 5...h6?! 6.Bf4 Bd6 7.Bg3 Bxg3 8.hxg3 a6 9.e3 Ng4 10.Qc2 Ne7 11.Bd3 c6 12.e4 +/- Kobalia,M-Nemet,I/Biel 2006) 6.cxd5 exd5 7.Bg5 Be7 8.e3 h6 9.Bh4 0–0 10.Bd3 Be6 11.0–0 Nd7 12.Bg3 Bd6 13.Rc1 Bxg3 14.hxg3 Ne7 15.Na4 += Kasparov,G-Yermolinsky,A/Yerevan 1996.
5.Nc3 g6
5...Be7?! 6.e4 a5 7.Bd3 e5 8.d5 Nb8 9.h3 0–0 10.Be3 +/- Sakaev,K-Nilsson,L/Copenhagen 2005.
6.e4 Bg7 7.Be2
7.d5!? Nb8 8.Bd3 0–0 9.0–0 Nbd7 10.dxe6 fxe6 11.e5 Nxe5 12.Nxe5 dxe5 13.Qe2 += Milov,V-Yermolinsky,A/Las Vegas 2006.
7...0–0 8.0–0 Re8
8...e5 9.d5 Ne7 10.b4 (King's Indian Defence - Classical variation with the extra tempo a3) 10...a5 11.Rb1 +=.
9.d5
9.Be3?! e5 10.dxe5 (10.d5 Nd4 11.Re1 Nxe2+ 12.Rxe2 Nh5 13.Ne1 Nf4 14.Rc2 f5 oo Portisch,L-Wilhelmi,C/Frankfurt 1997) 10...dxe5 11.Qxd8 Nxd8 12.Nb5 (12.Nd5 Ne6 13.Ng5 Nxd5 14.cxd5 Nd4 = Kalesis,N-Kotrotsos,V/Kallithea 2002) 12...Ne6 13.Ng5 Re7 14.Rfd1 c6 15.Nxe6 Bxe6 16.Nc3 Rd7 = Banikas,H-Kotrotsos,V/Kalamata 2005.
9...exd5 10.cxd5 Ne5 11.Nxe5 Rxe5 (D)

12.Bf4

a) 12.Qc2 c5 (12...Qe7? 13.Bf4 Rxe4 14.Nxe4 Qxe4 15.Qxe4 Nxe4 16.Rac1 Bxb2 17.Rxc7 Bxa3 18.Bf3 Nf6 19.Re1 +-) 13.dxc6 bxc6 14.Bf4 Re6!.
b) 12.f4?! Re8 13.e5?! (13.Bf3 c6 oo) 13...dxe5 14.fxe5 Rxe5 15.Bf4 Re8 -/+ Parginos,V-Kotrotsos,V/Athens 2006.
12...Re8
12...Rxe4?! 13.Nxe4 Nxe4 14.Ra2! +/-.
13.Qc2 a6!?
a) 13...c6 14.dxc6 bxc6 15.Rad1! d5 16.Bf3 Qb6 (16...Be6 17.Rfe1 +=) 17.Be3 Qa6 18.Bd4 Be6 19.Rfe1 Rad8 20.exd5 (20.Bxf6?! Bxf6 21.exd5 Bxc3 22.Qxc3 cxd5 23.Bxd5 Bxd5 24.Rxe8+ Rxe8 25.Rxd5 Qc6 26.Rd1 Qxc3 27.bxc3 Re2 =) 20...Nxd5! 21.Bxg7 Kxg7 22.Nxd5 (22.Ne2!? +=) 22...Bxd5 23.Rxe8 Rxe8 24.Qc3+ Kg8 25.Bxd5 cxd5 26.g3 (26.Rxd5 Qc6 27.Rd1 Qxc3 28.bxc3 Re2 =) 26...Qc4 27.Qxc4 dxc4 28.Rd4 Rb8 29.Rxc4 Rxb2 30.Rc7 +=.
b) 13...Bd7 14.Rfe1 c6 15.dxc6 Bxc6 16.Bf3 Nd7!? 17.Rad1! (17.Bxd6?! Ne5 18.Bxe5 Bxe5 19.Nd5 Bxd5! 20.exd5 Qh4 21.g3 Qf6 22.Kg2 Bxb2 23.Rxe8+ Rxe8 24.Rb1 (24.Qa4 Bxa1 25.Qxe8+ Kg7 26.Qd7 Bd4 27.Qxb7 Bb6) 24...Bxa3 25.Rxb7 (25.Qa4 Rc8 26.Rxb7) 25...Re7 26.Rb8+ Kg7 27.Qc8 Kh6 28.Qc4 Kg7! (28...Bd6? 29.Rg8! Re5 30.Qg4 Rh5 31.h4 Rf5 32.Qe4 Qe5 33.Qd3 +-) 29.Qc8 =) 17...Ne5 18.Be2 Rc8 19.Qd2 +=.
14.Rac1 Bd7
14...Qe7 15.Rfe1 Bd7 16.h3 transposes.
15.h3N
15.Rfd1 Qe7 16.Bf3 Bg4 (16...h5!?) 17.Bxg4 Nxg4 18.h3 Nf6 19.f3 Rac8 20.Qd2 Nd7 += Vossen,K-Siepelmeyer,J/Leverkusen 2005.
15...Qe7! 16.Bf3
16.Rfe1!? Nxe4 17.Nxe4 Qxe4 18.Qd2! Qd4! 19.Rxc7 Qxd2 20.Bxd2 Bb5 21.Bxb5 Rxe1+ 22.Bxe1 axb5 23.Rc2 Bd4! 24.Kf1 += (24.Bb4 Bc5! 25.Bxc5 Rc8 26.b4 b6 =).
16...h5!
16...Rac8?! 17.Rfe1 +/-.
17.Rfe1 Nh7 18.Qd2 g5 19.Bh2?!
19.Bg3 g4 20.hxg4 hxg4 21.Be2 Be5 22.Bxe5 Qxe5 23.Bd3 +=.
19...g4!
19...h4 20.Qd1 Be5 21.Bg4 +=.
20.hxg4 hxg4 21.Be2 Qh4! 22.Bg3 Bh6 23.Qd3 Qh5 24.Rcd1 (D)

24...f5?!
24...Nf6! 25.Qd4 (25.e5!? dxe5 26.d6 oo/=) 25...Kg7 26.f4! gxf3 27.Bxf3 Qg5 28.e5! Qxg3 29.exf6+ Kg8 30.Ne4 oo.
25.exf5 Bxf5 26.Qc4 Re7 27.Bd3 Rae8
27...Rxe1+? 28.Rxe1 b5 29.Qc6 +/-.
28.Rxe7 Rxe7 29.a4?
29.Bxf5 Qxf5 30.Qb4 b6 31.Qc4 a5 32.Nb5 +=.
29...Bxd3 30.Qxd3 Ng5! 31.a5 Bg7
31...Rh7!? 32.Ne4 Bg7! (32...Nxe4 33.Qxe4 Bg5 34.Qe6+ Kg7 35.Kf1 Qh1+ 36.Ke2 Qxg2 37.Qxg4 Kg6 38.Qe6+ Kh5 39.Qe8+ =) 33.f3 (33.Kf1 Qe8!) 33...gxf3 34.Nxg5 Qxg5 35.Qxf3 Bxb2 -/+.
32.Ne2 (D)
32...Be5? T
a) 32...Bxb2 33.Rb1 (33.Nf4 Qh7 34.Qb3 Be5 35.Qxb7 Qf5 36.Ne6 Nxe6 37.Bxe5 Qxe5 38.dxe6 g3 =) 33...Bf6 34.Nf4 Qh6 35.Qf5 Rh7 36.Kf1 Re7 37.Kg1 =.
b) 32...Ne4! 33.Nf4 Qf5 34.Ne6 (34.Re1 Bh6! 35.Ne6 Nxg3 36.Qxg3 Bd2 37.Rd1 Rh7 -/+) 34...Be5 35.Nd4 Bxd4 36.Qxd4 Rh7 -/+.
33.Bxe5 Rxe5
33...Rh7?! 34.Ng3 Qh2+ 35.Kf1 dxe5 36.Qg6+ Rg7 37.Qe8+ Kh7 38.Qxe5 +-.
34.Ng3 +/-
x b7, c7, g4.
34...Qe8 35.Qc3!
35.Qc4? Re1+ 36.Rxe1 Qxe1+ 37.Kh2 Nf3+! 38.gxf3 Qxf2+ 39.Kh1 Qxf3+ 40.Kh2 Qf2+ -/+.
35...Qf7 36.Qc4 Qd7 37.Qb4! Qb5
37...Qc8 38.Rd4! +-.
38.Qxg4 Qxa5 39.Nf5 +- T
1–0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες