Δευτέρα 12 Μαΐου 2008

Παρτίδα Στράτου Γρίβα (για τον 7ο γύρο της Γ' Εθνικής)

ESSNA Team’s Championship 2008
C’ Division
By Efstratios Grivas © 2008
Round 7 (11.05.2008)
A.E.K.– A.S.A.E.
Board 1
□ Grivas,Efstratios (2498)
■ Tsimboukidis,Anastasios (2026)
A36 Athens 2008
Times: 1.21–1.40
1.c4 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6 4.Nc3 Bg7 5.d3 e5 6.e3 Nge7 7.Nge2 d6 8.Rb1 0–0 9.a3 a5 10.0–0 Rb8 11.Bd2
11.b3 Be6 12.Bb2 Qd7 13.Ba1 Bh3 14.Nd5 Bxg2 15.Kxg2 Nxd5 16.cxd5 Ne7 17.e4 b5 = Flores,D-Roy Chowdhury,S/Warsaw 2007.
11...Be6
a) 11...Bf5 12.Qc2 Qd7 13.Nb5 (13.Nd5 b6 14.Rfe1 Nxd5 15.cxd5 Ne7 16.Nc3 += Danov,V-Botvinnik,M/Moscow 1963) 13...Rfd8 14.Nec3 += Kuljabin,V-Rashkovsky,N/Nizhnij Tagil 1998.
b) 11...f5 12.Nd5 (12.f4 Be6 13.Nd5 Kh8 14.Nec3 += Seawald,D-Torman,E/Dearborn 1992) 12...Be6 13.Nec3 g5 14.b4 axb4 15.axb4 cxb4 16.Nxe7+ Nxe7 17.Rxb4 d5 18.cxd5 Nxd5 19.Nxd5 Bxd5 20.e4 fxe4 21.Bxe4 Bxe4 22.dxe4 += Gurevich,M-Poddubnyi,V/Elista 1998.
12.Qc2 (D)

a) 12.Qb3 Qd7 13.Rfc1 (13.Rfd1 Rfd8 14.e4 b6 15.Nb5 Na7 16.Nxa7 Qxa7 17.Nc3 Nc6 18.Nb5 Qd7 = Stripunsky,A-Yudasin,L/New York 2003) 13...Bh3 14.Bxh3 Qxh3 15.Qd1 Qe6 16.Nb5 f5 17.b4 axb4 18.axb4 oo Gurevich,M-Roy Chowdhury,S/Vlissingen 2006.
b) 12.Qa4 d5 13.cxd5 Nxd5 14.Rfd1 Nxc3 15.Bxc3 b5 16.Qc2 Ne7 = Humphreys,J-Osborne,D/Bristol 1992.
12...Qd7?!N
a) 12...f5 13.Nd5 b5 14.cxb5 (14.Nxe7+ Nxe7 15.cxb5 Rxb5 16.b4 axb4 17.axb4 Qd7 = Rickenbach,J-Eymann,H/Leukerbad 1992) 14...Rxb5 15.Qa4 +=.
b) 12...d5 13.cxd5 Nxd5 14.Rfd1 b6 (14...Rc8 15.Qa4 Qd7 16.b3 Rfd8 17.Ne4 oo Watson,J-Kastner,J/Columbus 1977) 15.Qa4 Qd7 16.Qb5 Rfd8 oo Lewi,J-Schmidt,W/Lodz 1968.
13.Nd5 b6 14.Rfc1
14.Nec3!? Bh3 15.Bxh3 Qxh3 16.b4 +=.
14...Bh3 15.Bh1?!
15.Bxh3 Qxh3 16.Nec3 +=.
15...Nxd5! 16.cxd5 Ne7 17.b4 axb4?!
17...cxb4!? 18.axb4 Rfc8 19.Nc3 b5 20.e4 oo.
18.axb4 f5 19.Qb3 Ra8 20.Bg2?!
20.bxc5 bxc5 21.Rxc5 dxc5 22.d6+ Kh8 23.dxe7 Qxe7 24.Bxa8 Rxa8 25.Nc3 Bg4 oo ; 20.Rc4!? g5 21.bxc5 bxc5 22.d4 cxd4 23.exd4 f4 24.dxe5 Bxe5 25.Be4 +=.
20...Bxg2 21.Kxg2 g5 22.f4
22.bxc5 bxc5 23.Nc3? f4 24.Qb7 f3+ 25.Kh1 Qh3 26.Rg1 Rf6!! 27.Qxa8+ Bf8 -+.
22...gxf4 23.exf4? (D)
23.gxf4 Ng6 24.bxc5 bxc5 oo.

23...Qa4!
x d5.
24.fxe5
24.Qxa4 Rxa4 25.bxc5 bxc5 26.Nc3 Rd4 27.fxe5 Bxe5 28.Bg5 Nxd5 29.Nxd5 Rxd5 30.Rb3 Kf7 -/+.
24...Qxb3 25.Rxb3 Bxe5?
25...Ra2! 26.Rd1 (26.exd6 Rxd2 27.dxe7 Rxe2+ 28.Kf3 Rxe7 29.bxc5 bxc5 30.Rxc5 Rd8 -/+) 26...Bxe5 27.bxc5 bxc5 28.Kf3 Nxd5 -/+.
26.bxc5 bxc5 27.Bf4! = Ra2 28.Kf3 Nxd5
28...Ng6 29.Rcb1 Bxf4 30.gxf4 Ne7 31.Rg1+ Kh8 32.Rb7 Nxd5 33.Rgg7 Nf6 34.Ng3 =/oo ; 28...Rd8 29.Bxe5 dxe5 30.Rxc5 e4+ 31.dxe4 fxe4+ 32.Kf2 Nxd5 33.Rcb5 =.
29.Bxe5 dxe5 30.Rxc5 e4+
30...Rd8 31.Nc3 Nxc3 32.Rbxc3 Rxd3+ 33.Rxd3 e4+ 34.Ke3 exd3 35.Kxd3 Rxh2 36.Rxf5 =.
31.dxe4
31.Kf2? Nf6! 32.d4 (32.h3? exd3 33.Rxd3 Ne4+ -+) 32...Ng4+ 33.Ke1 Nxh2 -/+.
31...fxe4+ 32.Kxe4 Rxe2+
32...Nf6+ 33.Kd3 Rd8+ 34.Nd4 Rxh2 35.Rg5+ Kh8 36.Rb6 Rh1 37.Rxf6 Rd1+ 38.Ke3 R1xd4 =.
33.Kxd5 Rxh2 34.Rc7 Rd2+ 35.Ke4 Re2+ 36.Kd3 Rg2 37.Ke4 Re2+
½–½

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες