Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

Παρτίδα του Στράτου Γρίβα (με ΣΣ Λάρισας)

Greek Team’s Cup 2008
Final-8 (15.06.2008)
By Efstratios Grivas © 2008
□ Grivas,Efstratios
■ Liakos,Dimitris
A16 Athens 2008
1.c4 Nf6 2.Nc3 d5 3.cxd5 Nxd5 4.Nf3 g6 5.Qa4+!? c6!?
a) 5...Bd7 6.Qh4 (6.Qb3 Nb6 7.d4 Be6 8.Qc2 Bg7 9.e4 Bg4 10.Ne5 Bxe5 11.dxe5 Nc6 12.Bb5 Bd7 13.Bxc6 Bxc6 14.Be3 += Gelfand,B-Shirov,A/Dagomys 2008) 6...Nxc3 7.dxc3 e5 8.Bg5 Be7 9.e4 Nc6 10.Bc4 h6 11.Bxe7 Qxe7 12.Qg3 += Kramnik,V-Ivanchuk,V/Las Palmas 1996.
b) 5...Nc6 6.Ne5 Ndb4 (6...Nb6? 7.Nxc6 Nxa4 8.Nxd8 Nxc3 9.Nxf7 +/- Krasenkow,M-Azmaiparashvili,Z/Groningen 1997 ; 6...Nxc3 7.bxc3 Bd7 8.Nxd7 Qxd7 9.Rb1 += Damljanovic,B-Prada Rubin,F/La Coruna 1998) 7.a3 Nc2+ (7...Bg7 8.axb4 Bxe5 9.b5 Nb8 10.e3 0–0 11.d4 Bg7 12.Be2 c6 13.0–0 += Ionov,S-Gubanov,A/St.Petersburg 1997) 8.Qxc2 Nxe5 9.d4! Nd7 (9...Qxd4? 10.Nb5 +-) 10.Bf4 c6 11.Rd1 += Kortcnoi,V-Berkes,F/Paks 2007.
6.Qd4! f6
6...Nf6?! 7.Qxd8+ Kxd8 8.e4 (8.d4 b6 [8...Bf5 9.Ng5 Ke8 10.e4 Bd7 11.Bc4 e6 12.e5 Nd5 13.Nge4 h6 14.Bd2 Be7 15.0–0 +/- Pachman,L-Beggi,P/Reggio Emilia 1975] 9.e4 Nfd7 10.Bc4 Ke8 11.Bf4 Ba6 12.Bb3 e6 13.0–0–0 +/- Alekhine,A-Rellstab,L/Kemeri 1937) 8...Nbd7 9.d4 Bg7 10.Bc4 e6 11.0–0 b5 12.Bd3 a5 13.Bf4 Ba6 14.Rfe1 +/- Volzhin,A-Murawski,G/Wisla 1998.
7.e4 (D)

7...e5!
a) 7...Nb6 8.Qxd8+ Kxd8 9.d4 Bg4 10.Be3 N8d7 11.0–0–0 +/- Milov,V-Zollbrecht,J/Biel 1998.
b) 7...Nc7 8.Qxd8+ Kxd8 9.d4 Bg4 10.Be3 Nd7 11.Be2 Ke8 12.0–0 +/- Petursson,M-Fries Nielsen,J/Graz 1978.
c) 7...Nxc3 8.Qxc3! e5 (8...Bg4?! 9.d4 Bxf3 10.gxf3 a5 11.Be3 e5 12.0–0–0 +- Savchenko,S-Roeber,B/Gelsenkirchen 1999) 9.Bc4 Bg7 10.0–0 Qe7 11.d4 Nd7 12.Be3 exd4 13.Nxd4 Ne5 14.Bb3 +/- f5?! 15.exf5 Bxf5 16.Nxf5 gxf5 17.Bc5 Qh4 18.f4 Ng4 19.Rfe1+ Be5 20.Rxe5+ 1–0 Delchev,A-Kukovec,B/Nova Gorica 2000.
8.Nxe5
8.Qd3?! Nb4 (8...Nxc3 9.Qxd8+ Kxd8 10.dxc3 Be6 11.Be3 Nd7 = Degenhardt,H-Konopka,M/Griesheim 2002) 9.Qb1 Be6! 10.a3 N4a6 11.b4 c5! 12.b5 Nc7 = Jaworski,M-Navara,D/Czech Rep. 1999.
8...Nxc3!
a) 8...Qe7? 9.Nxd5 cxd5 (9...fxe5 10.Nxe7 exd4 11.Nxc8 Nd7 12.Nxa7 Rxa7 13.a3 Nc5 14.d3 +/-) 10.Bb5+ Nd7 11.Nxd7 Bxd7 12.Qxd5 +/- Ostrowski,L-Duesterwald,M/Gausdal 2003.
b) 8...Nb4? 9.Qxd8+ Kxd8 10.Nf7+ Ke8 11.Nxh8 Nc2+ 12.Kd1 Nxa1 13.b3 Be6 (13...Bg7 14.Nxg6 hxg6 15.Bb2 Nxb3 16.axb3 +/-) 14.Bc4 Bxc4 15.bxc4 Bg7 16.Nxg6 hxg6 17.Bb2 Nd7 18.Bxa1 Ne5 19.c5 Nd3 20.Ke2 Nxc5 21.d4 +/-.
c) 8...fxe5? 9.Qxe5+ Qe7 10.Qxh8 Nxc3 11.dxc3 Qxe4+ 12.Be3 Bf5 13.Be2 +-.
9.Qxc3
9.Qxd8+? Kxd8 10.Nf7+ Ke8 11.Nxh8 Nxe4 12.Bc4 Nd6 13.Bg8 (13.Bb3? Bg7 -/+) 13...Bg7 14.Bxh7 Bxh8 15.Bxg6+ Kf8 16.d3 Bf5 17.Bh6+ Bg7 18.Bxg7+ Kxg7 19.Bxf5 ½–½ Marosi,G-Frank,J/Hungary 2002.
9...Qe7 10.Nf3!
10.Nc4 Qxe4+ 11.Kd1!? Kf7! 12.b3 Be6 13.Bb2 Nd7 14.Bd3 Qd5 oo Mohr,G-Kozul,Z/Maribor 1993.
10...Qxe4+
10...Bg7? 11.d3 0–0 12.Be2 Be6 13.0–0 Nd7 14.Qc2 Rae8 15.Be3 c5 16.Rac1 +/- Apro,A-Elo,I/Hungary 1994.
11.Be2 (D)

11...Bg7?
a) 11...Nd7! 12.0–0 Bb4 13.Qe3 (13.d3!? Qe7 14.Qc2 Nb6 [14...0–0 15.Be3 [15.a3 Bd6 16.d4 Nb6 17.Bh6 Re8 oo Wirthensohn,H-Houhou,O/Biel 2002] 15...Nb6 16.a3 += Schlosser,P-Schulze,U/Germany 2002] 15.Bh6 Be6 16.Nd4 0–0–0 17.Nxe6 Qxe6 18.Bf3 g5 19.a3 Bf8 20.Bxf8 Rhxf8 oo Kohlweyer,B-Kozul,Z/Frankfurt 1990) 13...Qxe3 14.dxe3 Nb6 (14...Ke7 15.a3 Bd6 16.b4 += Komljenovic,D-Fernandes,A/Lisbon 2000) 15.Rd1 Be6 16.a3 Be7 17.Nd4 Bc4 18.Bxc4 Nxc4 19.b3 Nb6 20.e4 Kf7 21.Be3 Rhd8 22.a4 += Franco Ocampos,Z-Krupkova,P/Montecatini Terme 1998.
b) 11...Be7? 12.0–0! Bg4 (12...Qxe2 13.Re1 Qb5 14.Qxf6) 13.h3 Qxe2 14.hxg4 Qb5 15.Re1 Nd7 16.Qe3 Qb4 17.Qe6 Kd8 18.d4 Qd6 19.Qf7 Re8 20.g5 Qd5 21.Re6 Nf8 22.Rxe7 1–0 Shchekachev,A-Sebenik,M/Salzburg 2004.
12.0–0! +/- 0–0 13.Re1
13.Bc4+ Kh8 14.Re1 Qg4 (14...Qf4! 15.d4 Qd6 +/-) 15.Re7 Qh5 16.d4 Nd7 17.Qa3! Nb6? 18.Rxg7! 1–0 Kuzev,J-Dovramadjiev,T/Shumen 1997.
13...Kh8 14.d4 Nd7 15.Bc4 Qf5?!
15...Qg4 16.Be6 f5 (16...Qh5?! 17.g4 Qh3 18.Re3! +-) 17.h3 Qh5 18.Bf4 Nf6 19.Bc4 +/-.
16.Be6 Qb5 17.a4! Qb6 18.Bf4?!
18.Nh4! Qd8 19.Nxg6+ hxg6 20.Qh3+.
18...Qd8
18...Ne5 19.dxe5 Bxe6 20.exf6 Rxf6 21.Be5 +-.
19.a5 (D)
19.Nh4! +-.

19...Ne5
19...Re8 20.Ba2 Rxe1+ 21.Rxe1 Nf8 22.Qb4 b6 23.Qc4 +-.
20.Nxe5 Bxe6
20...fxe5 21.Bxe5 Bxe5 (21...Bxe6 22.Bxg7+ Kxg7 23.Rxe6 +-) 22.Rxe5 Qf6 23.Qe3 +-.
21.Nxg6+ hxg6 22.Rxe6 Re8
22...Qd7 23.Rd6 Qf5 24.Bg3 +-.
23.a6! Rxe6
23...bxa6 24.Rxc6 +-.
24.Qh3+
24...Bh6 25.Qxh6+ Kg8 26.axb7 +-.
1–0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες