Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΓΙΑΛΗ


ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΠΙΝΤ ΣΚΑΚΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΥ ΠΕΡΓΙΑΛΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: 
Το σκακιστικό τμήμα της Α.Ε.Κ. 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
Διευθύντρια αγώνων ορίζεται η κα Μαρτζάνη Παναγιώτα. 
3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: 
Ορίζεται επικεφαλής διαιτητής ο FA Λίτσας Ιωάννης. 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Όλοι οι σκακιστές/τριες εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Σ.Ο. Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα υγείας αθλητή στον       1ο γύρο. Ανώτατο όριο συμμετοχών: 20 άτομα – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
5.1. Θα είναι το Ελβετικό των 7 γύρων. 
5.2 Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 10 λεπτά με προστιθέμενο χρόνο 2’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση. 
5.3. Τα τελικά αποτελέσματα θα υποβληθούν στην FIDE για αξιολόγηση. 
6. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Οι αγώνες θα γίνουν στο εντευκτήριο της Α.Ε.Κ., οδός Θεμιατοκλή. Σοφούλη & Στρατηγού Παπάγου 100, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 143 42. 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
7.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00. 
7.2. Την ημέρα του 1ου γύρου οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται στον χώρο των αγώνων μέχρι τις 17:30, ώστε να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στους αγώνες. 
8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ: 
Δεν επιτρέπονται αναβολές. 
9. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ:
Όποιος μηδενισθεί λόγω μη αιτιολογημένης προσέλευσης στους αγώνες, θεωρείται ότι αποχώρησε από το τουρνουά. 
10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα πέντε ευρώ (5€). 
11 . ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 
Για την τελική κατάταξη του ελβετικού χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια: 
-Βαθμοί 
-Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων. 
Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων δεν πραγματοποιήθηκε
-Bucholtz 
-Bucholtz cut-1 
-Sonneborg Burger cut -1 
Για τον υπολογισμό των κριτηρίων, θα χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται το κριτήριο "virtual opponent" 
12. ΕΠΑΘΛΑ: 
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο 
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο 
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο 
13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 
13.1. Ένσταση ασκείται, κατά απόφασης του Διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων, μαζί με παράβολο ύψους πενήντα ευρώ (50€).
13.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης. 
13.3. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελής και θα οριστεί από τον Επικεφαλής Διαιτητή πριν την έναρξη του 1ου γύρου. 
14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ. 
15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για δηλώσεις συμμετοχής: Τηλέφωνο: 210-2584582 (Γραφεία Α.Ε.Κ.), Ε-mail: info@aek.gr, secr@aek.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες