Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009

Σχολιασμένη η παρτίδα του Στράτου Γρίβα

ESSNA Team’s Championship 2009

B’ Division

By Efstratios Grivas © 2009


Round 1 (18.01.2009)

S.M.A.O. Kesiarianis – A.E.K.

Board 1

□ Galanos,Dimitrios (2145)

■ Grivas,Efstratios (2505)

C45 Ch-tt-GRE Athens (1), 18.01.2009

Efstratios Grivas

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Bb4+ (D)5.c3

5.Bd2 Qe7 (5...Qh4?! 6.Nb5 Qxe4+ 7.Be2 Qe5 [7...Kd8] 8.Bxb4 [8.N1c3!] 8...Nxb4 9.N1c3 a6 10.Nd4? Qxd4 0–1 Georgiopoulos,H-Delithanasis,D/Athens 2007)

6.Nb5 (6.Nxc6? Qxe4+ David,R-Fenyes,G/Goed 2004)

6...Bxd2+ 7.Nxd2 (7.Qxd2? d6 8.N1c3 Nf6 9.Be2 a6 10.Nd4 Nxe4 11.Nxc6 bxc6 12.Nxe4 Qxe4 13.0–0–0 0–0 -/+ Radulov,I-Bojkov,D/Sunny Beach 2006) 7...d6 8.c3 Nf6 9.Bd3 0–0 = Mihailidis,A-Mastrovasilis,A/Athens 2002.

5...Be7 6.Nf5

10...c5 11.Re1 Re8 12.Nf1 Bd7 13.Qc2 Bc6 14.b4 cxb4 15.cxb4 Qd7 16.Bb2 a5 17.a3 ½–½ Van der Wiel,J-Tal,M/Brussels 1987) 7...Nf6 (7...Bf6 8.Qb3 Qe7 9.0–0 += Anka,E-Balashov,Y/Wisla 1992)

8.e5 Ne4!? (8...Nd5 9.0–0 [9.Bxd5 cxd5 10.Qxd5 Ba6 11.c4 c6 12.Qe4 0–0 13.0–0 f6 =/oo Kholmov,R-Malaniuk,V/Katowice 1993] 9...Nb6 10.Bb3 d5 11.exd6 cxd6 12.Nd2 0–0 13.Nc4 d5 14.Nxb6 axb6 15.Qf3 ½–½ Yandemirov,V-Malaniuk,V/Katowice 1993)

9.0–0 (9.Qf3 d5 10.exd6 Nxd6 11.Bd3 0–0 12.0–0 Rb8 13.Nd2 c5 14.Nc4 Nxc4 15.Bxc4 Bd6 16.b3 Bb7 17.Qh5 Qf6 = Vragoteris,A-Grivas,E/Iraklion 1994 ;

9.Qg4 Bg5 10.Bxg5 Qxg5 11.Qxg5 Nxg5 12.Nd2 d5 13.exd6 cxd6 =)

9...0–0 10.Nd2 (10.Qc2 d5 11.exd6 Nxd6 12.Bd3 g6 13.Bh6 Re8 14.Nd2 Bf5 = Pavasovic,D-Stocek,J/Mallorca 2004)

10...Nxd2 11.Bxd2 d6 ½–½ Tiviakov,S-Aronian,L/Warsaw 2005.

b) 6.Bc4 Nf6 (6...d6 7.Nxc6 bxc6 8.Qb3 Nf6 9.Bxf7+ Kf8 10.e5 Nd7 11.e6 Nc5 12.Qc2 Nxe6 13.Bh5 g6 14.Be2 ½–½ Ivanchuk,V-Vescovi,G/Hyderabad 2002 ;

6...Bf6 7.Nxc6 [7.0–0 Nge7 8.Be3 0–0 9.f4 d5] 7...bxc6 [7...dxc6 8.Qxd8+ Bxd8 9.Be3 Nf6 10.Nd2 0–0 11.f3 += Baklan,V-Garbisu de Goni,U/Sabadell 2007]

8.Qb3 Qe7 9.0–0 d6 +=) 7.Nf5 0–0 8.0–0 Bc5 9.Bg5 Ne5 10.Bb3 h6 11.Be3 d6 12.Bxc5 Bxf5 13.exf5 dxc5 = De la Paz Perdomo,F-Bruzon Bautista,L/Holguin City 2002.

c) 6.Be3 Nf6 7.Nd2 0–0 8.Be2 d5 (8...Re8 9.0–0 Bf8 10.Bg5 h6 oo Kiik,K-Malaniuk,V/St Petersburg 1996)

9.Nxc6 bxc6 10.e5 Nd7 11.Nf3 f6 12.Qa4 c5 13.Rd1 Nb6 14.Qa5 Bg4 15.Bxc5 Bxc5 16.Qxc5 fxe5 17.0–0 Re8 ½–½ Giesen,D-Hecht,H/Schwarzach 2001.

d) 6.Bd3 Nf6 7.0–0 0–0 8.Nxc6 bxc6 (8...dxc6 9.Bc2 Ng4 10.Qxd8 Rxd8 11.Nd2 Ne5 12.Nb3 c5 13.Na5 b6 14.Bf4 Ng6 15.Nc6 Nxf4

a) 6.Nxc6 bxc6 7.Bc4 (7.Bd3 d6 8.0–0 Nf6 9.Nd2 0–0 10.Qa4 [10.Qc2 Re8 11.f4 Nd7 12.b4 a5 13.Nb3 axb4 14.cxb4 Ba6 = Parligras,M-Istratescu,A/Bucharest 2000]

16.Nxe7+ Kf8 17.Nxc8 Raxc8 18.Rfd1 c4 = Berelovich,A-Baramidze,D/Germany 2008)

9.c4 d5 10.exd5 cxd5 11.cxd5 Bb7 = Turtiainen,T-Ojanen,J/Helsinki 2005.

e) 6.Bf4 d6 (6...Nf6 7.e5 Nd5 8.Bg3 0–0 9.Nxc6 bxc6 10.Bd3 Bg5 =+ Burg,T-Van der Wiel,J/Groningen NED 2008)

7.c4 (7.Nxc6 bxc6 8.Be2 Nf6 9.Nd2 0–0 10.0–0 Re8 11.Re1 Bf8 12.Bf1 g6 13.h3 Bg7 14.Qa4 Bd7 15.Rad1 Qb8 oo Tatai,S-Hecht,H/Saint Vincent 2003)

7...Bf6 8.Be3 Nge7 9.Nc3 0–0 10.Be2 Bxd4 11.Bxd4 f5 12.Bf3 Be6 =+ Castro Rojas,O-Grivas,E/Novi Sad 1990.

6...Bf6 7.Bc4

7.Ne3 g6 (7...d6 8.Nd5 Be7 9.c4 Nf6 10.Nxe7 Qxe7 11.f3 0–0 12.Nc3 += Varavin,V-Yandemirov,V/Nizhnij Novgorod 1999 ;

7...Bg5 8.g3 Bxe3 9.Bxe3 Nf6 10.Bg2 0–0 11.c4 d6 12.0–0 Be6 13.b3 Qd7 14.Bg5 Ne8 15.Re1 Bg4 16.f3 += Sax,G-Djuric,S/Italy 1995; 7...Nge7 8.g3 d6 9.Bg2 g6 10.0–0 Bg7 11.f4 h5 [11...0–0?! 12.f5 += Golubev,M-Itkis,B/Illichevsk 2006]

12.Na3 h4 oo) 8.g3 (8.Nd5 Bg7 9.Na3 a6 10.Nc4 d6 11.Be2 Nf6 12.Bg5 h6 13.Bh4 Be6 14.Nce3 g5 15.Nxf6+ Qxf6 [15...Bxf6 16.Bg3 Be5 17.Nd5 Ne7 18.0–0 Bxd5 19.exd5 Ng6 20.Qb3 Rb8 21.Rae1 Nf4 22.Bxf4 gxf4 23.Bf3 0–0 24.Re4 += Macieja,B-Bojkov,D/Ermioni 2006] 16.Bg3 0–0–0 =)

8...Bg7 9.Bg2 Nf6 10.0–0 0–0 11.c4 d6 12.Nc3 Re8 oo Ehlvest,J-Christiansen,L/New York 2003.

7...Nge7 (D)8.Ng3!?

8.Ne3 d6 9.0–0 Be6 10.Bxe6 (10.Bb3 Qd7

11.f4 0–0–0 oo Kucypera,A-Starczewska,M/Krynica 1998 ;

10.Na3 Bxc4 11.Naxc4 Qd7 12.a4 Rd8 13.Nd5 Nxd5 14.exd5 Ne7 15.Ne3 0–0 oo Collas,S-Claverie,C/Port Barcares 2005)

10...fxe6 11.Qb3 Qc8 12.f4 0–0 oo Kovacs,G-Pinkas,K/Budapest 1993.

8...0–0 9.0–0 d6

9...Na5! 10.Bd3 d5 11.Nh5 Be5 = ; 9...d5!? 10.Bxd5 (10.exd5 Na5 11.b3 Nxc4 12.bxc4 Nf5 =/oo)

10...Nxd5 11.exd5 Ne5 12.Na3 Re8 13.Be3 b6 =/oo.

10.f4 Rb8?!

10...d5!? 11.Bxd5 Nxd5 12.exd5 Ne7 13.c4 Nf5 =/oo.

11.a4 a6 12.a5?!

12.Nh5! Ng6 13.Be3 Bh4 (13...b5 14.axb5 axb5 15.Bd5 Bd7 16.Qd3 b4 17.Nd2 bxc3 18.bxc3 +/-)

14.g3 Be7 15.Nd2 Kh8 16.Nb3 +=.

12...b5?!

12...Be6 13.Bd3 Bh4 14.Be3 Bxg3 15.hxg3 f5 oo.

13.axb6 Rxb6 14.Qe2?!

14.Nh5 Ng6 15.Rf2 a5 16.Na3 Bd7 17.Be3 +/-.

14...a5 15.Be3 Rb8 16.Bd3?!

16.Nh5 Ng6 17.Na3 Re8 18.Rfe1 Bd7 19.Bf2 +=.

16...Bh4! 17.f5

17.Na3 Bxg3 18.hxg3 f5 oo.

17...Kh8! 18.Nh5 Ng8 19.Rf4?!

19.Na3 Nf6 20.Nc4 Ba6χ 21.Nxf6 Bxf6 22.Nxa5 Bxd3 23.Qxd3 Nxa5 24.Rxa5 Rxb2 =.

19...Ne5 20.Rxa5 Bg5

20...Rxb2 21.Qxb2 Nxd3 22.Qe2 Nxf4 23.Nxf4 oo.

21.Rf2 Rxb2! 22.Bxg5?!

22.Nd2 Bxe3 23.Qxe3 Nf6 24.Nxf6 Qxf6 25.Be2 Bb7 =+.

22...Rxe2

22...Qxg5? 23.Qxb2 Nxd3 24.Qd2! +/-.

23.Bxd8 Rxf2 24.Kxf2 (D)


24...Rxd8?

24...Nxd3+ 25.Ke3 Ne5 26.Bxc7 Nc4+ 27.Kd4 Nxa5 28.Bxa5 g6 -/+.

25.Nf4 Nf6 26.Bc2 Bb7 27.Nd2 g5! 28.Ne2?!

28.fxg6 hxg6 29.Ra7 Rb8 30.h3 =.

28...Ned7 29.c4 Re8 30.Nc3 Nc5 31.Kf3 Kg7 32.Nd5

32.Ra7 h5 =+.

32...Bxd5 33.cxd5!

33.exd5? Re1 34.Ra2 h5 35.h3 h4 36.Kf2 Rc1 37.Ke3 Nfd7 -/+.

33...Nfd7 34.Ke3 Rb8 35.Ba4?!

35.Ra7 Rb2 36.Bd1 Rb7 (36...Nf6 37.Bf3 [37.Rxc7? Ncxe4!]

37...g4 38.Bd1 Rb4 39.Bc2) 37.Rxb7 Nxb7 =.

35...Ne5 36.Bd1 Rb4! 37.Ra7 Nc4+ T

38.Nxc4 Rxc4 39.Bf3 (39.Rxc7? Rxe4+ 40.Kf2 Rf4+) 39...g4

40.Bxg4 Rxe4+ 41.Kf3 Re7 42.h3 Kf6 =+.

0–1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες