Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

H παρτίδα του Στράτου Γρίβα στον 5ο γύρο της Β' Εθνικής

ESSNA Team’s Championship 2009

B’ Division

By Efstratios Grivas © 2009

Round 5 (15.02.2009)

A.E.K. – A.S.O.P. Dias

Board 1

□ Grivas,Efstratios (2505)

■ Kalesis,Nikolaos (2469)

E16 Ch-tt-GRE Athens (4), 15.02.2009

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.Nbd2 b6 5.g3 Bb7 6.Bg2 0–0 7.0–0 d5 8.cxd5 (D)
8...Bxd5

8...exd5 9.Ne5 Re8 (9...Bd6 10.Ndc4 Be7 11.Ne3 Qc8 12.Qc2 g6 13.b3 c5 14.Bb2 Na6 15.Rac1 Qe6 16.Nd3 += Grivas,E-Renet,O/Yerevan 1996 ; 9...Bxd2 10.Bxd2 Nbd7 11.Bg5 += Grivas,E-Managadze,N/Athens 2001) 10.Ndf3 (10.Qa4 Bd6 11.Ndc4 Bf8 12.Bf4 += Kozul,Z-Dizdar,G/Pula 1999) 10...Ne4 (10...Bd6 11.Bf4 += Sakaev,K-Balashov,Y/Ekaterinburg 2002) 11.Be3 Bd6 12.Nd3 c5 13.dxc5 bxc5 14.Rc1 Na6 15.Nd2 d4 16.Bf4 Bxf4 17.Nxf4 Grivas,E-Kurajica,B/Elista 1998.

9.Re1

a) 9.Qc2 Bxd2 (9...Nbd7 10.e4 [10.a3 Bxd2 11.Bxd2 c5 12.dxc5 Nxc5 13.b4 Nb3 14.Rad1 Rc8 15.Qb2 Nxd2 16.Nxd2 Bxg2 17.Kxg2 Qc7 18.Rc1 Qb7+ 19.Nf3 ½–½ Chernin,A-Larsen,B/Buenos Aires 1992] 10...Bb7 11.e5 Nd5 12.Ne4 Re8 13.Bg5 += Izsak,G-Anka,E/Budapest 2004) 10.Bxd2 Nbd7 11.b4 Rc8 12.a4 c5 13.dxc5 bxc5 14.b5 += Peng,Z-Van Vliet,J/Haarlem 2008.

b) 9.a3 Bxd2 (9...Be7 10.Qc2 c5 [10...Nbd7 11.e4 Bb7 12.e5 Nd5 13.Ne4 h6 14.Re1 c5 15.dxc5 Nxc5 16.Nxc5 Bxc5 17.b4 Be7 18.Qe4 += Grivas,E-Kalesis,N/Aghia Pelagia 2004] 11.e4 Bb7 12.dxc5 Bxc5 13.b4 Be7 14.Bb2 += Luechtemeier,P-Schuetzhold,F/Leipzig 2003) 10.Bxd2 Nbd7 11.b4 Ne4 12.b5 Nxd2 13.Qxd2 a6 14.a4 Nf6 15.Rfc1 Qd6 16.Qb2 Ra7 17.Ne5 Bxg2 18.Kxg2 axb5 19.axb5 += Meister,P-Romanishin,O/Bad Wiessee 2005.

9...Bxd2

9...Ne4 10.Qc2 Bxd2 11.Bxd2 Nxd2 (11...Nd7 12.Bf4 +=) 12.Qxd2 Be4 13.Ne5 Bxg2 14.Kxg2 Nc6 15.Nxc6 Qd5+ 16.e4 Qxc6 17.Rac1 +=.

10.Qxd2!? Nbd7 11.b3?!

11.b4 c6 (11...b5 12.a4 a6 13.a5 +=) 12.Qf4 Qb8 13.Qh4 Ne4 14.Ng5 Nxg5 15.Bxg5 +=.

11...a5!

11...c5 12.Ba3 Ne4 13.Qe3 Rc8 14.Rac1 +=.

12.Ba3 Re8

12...c5 13.Qf4 Ne4 14.dxc5 Ndxc5 15.Ne5 +=.

13.Qf4 Nh5

13...a4 14.e4! axb3 15.axb3 Bxb3 16.Nd2 Ba4 17.Bb2 =/oo.

14.Qe3 Nhf6 15.Rec1

15.Qf4 Nh5 =.

15...a4 16.Nd2?

16.Qf4 c5 17.dxc5 axb3 18.axb3 bxc5 19.Qe3 =.

16...Bxg2 17.Kxg2 e5! 18.dxe5 Nxe5 19.Qc3 (D)


19...Neg4?

19...Qd5+ 20.Kg1 (20.Nf3 Neg4! [20...Nxf3 21.Qxf3 {21.exf3!} 21...Rxe2 22.Rxc7 Rae8 23.Rc4 Ne4 24.Rf1 Rxa2 25.Rxa4 b5 26.Ra5 Qd7 -/+] 21.Qb2 [21.Rc2 Nxf2 22.Qxc7 Qf5 -/+] 21...Ne4 -/+) 20...Rad8 21.Rd1 Neg4 22.Qc4 b5 23.Qxd5 Nxd5 24.h3 Ngf6 25.Nf3 Rxe2 -/+.

20.e4! Nxe4 21.Nxe4 Rxe4 22.Qxc7

22.Bb2 Ne5 (22...f6 23.Qf3 a3 24.Qxe4 [24.Bxa3 Nxf2 25.Kxf2 Qd4+ 26.Kg2 Rxa3 27.Rxc7 oo] 24...axb2 25.Qxg4 Rxa2 [25...Qd5+ 26.Kg1 {26.Qf3? Qxf3+ 27.Kxf3 Rxa2! 28.Rab1 bxc1Q 29.Rxc1 c5 -/+} 26...h5 27.Qd1 =]) 23.Qxc7 Nd3 24.Qc3 Nxb2 25.Qxb2 Qd5 26.Kg1 = ; 22.Qf3 Qd5 (22...Rd4 23.Rd1 ; 22...Nf6 23.Bb2 axb3 24.Bxf6 gxf6 25.axb3 Rxa1 26.Rxa1 Qd5 27.Ra7 =/oo) 23.Rc4 Rae8 24.Rd1 Qa8 25.Rxe4 Rxe4 26.Bb2 axb3 27.axb3 Re8 28.Qxa8 Rxa8 29.Rd7 =/oo.

22...Qd4 (D)

22...Qd5 23.Qc6 Qxc6 24.Rxc6 Re2 25.Kf3 Rxa2 26.Rxa2 Ne5+ 27.Kg2 Nxc6 (27...axb3 28.Bb2 bxa2 29.Bxe5 f6 30.Ba1 b5 =) 28.bxa4 Rxa4 29.Rc2 Rxa3 30.Rxc6 g6 31.Rxb6 =.23.Qc8+?!

23.Qc2 Rae8 24.Re1! Rxe1 25.Rxe1 =.

23...Re8 24.Qf5

24.Qc2 Qd5+ 25.Kg1 Ne5 -+.

24...g6 25.Qf3?

25.Qf4 Qd5+ (25...Qxf4 26.gxf4 Nf6 27.Bb2 Nd5 28.Kf3 =) 26.Qf3 Qxf3+ 27.Kxf3 Nxh2+ 28.Kg2 Ng4 29.Bb2 =+.

25...Ne5 -+ 26.Qd1

26.Qb7 Rab8 -+ (26...Reb8? 27.Rd1!).

26...Nd3 27.Rc4

27.Qd2 Qe4+ 28.f3 Qe2+ 29.Qxe2 Rxe2+ 30.Kf1 Nxc1 -+.

27...Qxf2+ 28.Kh3 Qf5+ 29.Kg2 Re1

0–1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες