Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Mια σπουδη του Νανταρεσβίλι


Από μια σπουδή του Νανταρεσβίλι.Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία.

Τα μαυρα απειλουν 1...Βθ7 ματ, Δεν είναι καλό να παρθεί ο ίππος με προαγωγή, με ιδέα μαζικές αλλαγές, διοτι η νεα βασίλισσα χανεται με σαχ - και έτσι τα λευκά αναγκάζονται να παίξουν: 

1.β7+ Ρα7 2.δχγ8Ι + Ρχα6

Στο 2...Ρβ8 3.α7+ Ρχβ7 4.Ιδ6+ και πέφτει η ντάμα .

3.β8Ι+Τα δυο ισχυρά πιόνια μεταμορφώθηκαν σε δυο εξαίρετους ίππους και τώρα τα μαύρα πρέπει να προσέχουν : τα β7 και β5 τετράγωνα είναι ναρκοπέδιο αφού μετά από Ιδ6+ πέφτει η νταμα !

3...Ρα5 4.Ιγ6+ Ρα4

Μοναδική προσπάθεια νίκης. Στο 4...Ρα6 έχουμε απλά επανάληψη της προηγούμενης θέσεως με 5.Ιβ8+.

5.Ιβ6+ Ρα3Πώς να συνεχίσουν τώρα τα λευκά; Αν για παράδειγμα 6.Ιγ4+; Ρα2 7.Ιβ4+ Ρα1 8.Πη1+ Αβ1 και τα μαύρα κερδίζουν.

6.Πχζ3+ !

Προσέλκυση της βασίλισσας σε θέση όπου θα δημιουργηθούν 2 νεα ναρκοπέδια για τον μαύρο Ρουα, τα τετράγωνα β3 και β1 - λόγω του Ιδ2+.

6...Βχζ3 7.Ιγ4+ Ρα2

Στο 7...Ρα4 8.Ιβ6+ και ο μαύρος δεν έχει βελτιώσει κάτι στη θέση του.

8.Ιβ4+ Ρα1 9.Ιχγ2+ Ρα2 10.Ιβ4+ Ρα1 11.Ιγ2+ Ρα2 12. Ιβ4+ 
και οι ίπποι δεν χάνουν! Ισοπαλία με διαρκές!


Όμορφη σπουδή όπου οι ίπποι [παλιοί στρατιώτες] μαζί, ενωμένοι , στην 8η, 6η και 4η οριζόντιο έδειξαν τη μεγάλη δύναμή τους!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες