Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

Αναλυμένη παρτίδα: Cmilyte - Georgiev

Cmilyte V. - Georgiev, Kiril
Gibraltar Masters (2), 2011

1. δ4 Ιζ6 2. γ4 ε6 3. Ιγ3 Αβ4 4. Βγ2 Ιγ6 5. Ιζ3 δ6


6. Αη5 θ6 7. Αxζ6

Παίζοντας αυτό τα λευκά δεν διεκδικούν κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα. Μετά 7. Αθ4; η5 8. Αη3 η4 ο μαύρος κερδίζει το πιόνι στο δ4. Πιο κρίσιμη συνέχεια είναι το 7. Αδ2.

7...Βxζ6 8. ε3 Ο-Ο 9. Αδ3 ε5 10. δ5 Ιε7 11. Ο-Ο Αxγ3 12. Βxγ3 Αζ5 13. Ιδ2 Αxδ3 14. Βxδ3

Η θέση του Μαύρου σίγουρα παίζεται, αλλά ακόμα χρειάζεται αρκετή ακρίβεια.

14...α5 Ν

Η παρτίδα Aloni - Milner Barry, Ολυμπιάδα Ελσίνκι 1953, συνεχίστηκε 14... β6 15 Παβ1 α5 16. α3 α4 17. ζ4 εχζ4 18. Πχζ4 Βη6 19 ε4 και ο λευκός είναι λίγο καλύτερος.

15. Βγ3 Βζ5

Αν παιχτεί 15...β6 υποστηρίζοντας το πιόνι στο α5, τότε ο λευκός παίζει γρήγορα 16.ζ4!

16. Παε1 Βδ7

Μια ενδιαφέρουσα ιδέα ήταν 16...β6;! 17. ζ4 ε4 όπου το 18. Βδ4 Πζε8 19. Ιχε4;! γ5! 20. Βδ3 (20.δχγ6 Ιχγ6 χάνει έναν ίππο για τα λευκά) 20... Ιχδ5 21.Βχδ5 Βχε4 22. Βχδ6 Βχγ4 23.Βχβ6 Πεβ8. Η βαριάντα αυτή δεν φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα τον μαύρο.

17. ζ4! εxζ4 18. εxζ4 Πζε8 19. Ιε4!


19... γ6

Όχι ιδιαίτερα καλό, καθώς τώρα ο λευκός αναπτύσσει μια επικίνδυνη πρωτοβουλία.

20. Βη3 Ρζ8

Μετά το 20... Ρθ8 ο λευκός μπορεί να κάνει το ίδιο με αυτό που συνέβει στην παρτίδα: 21.ζ5! Ιχζ5 22. Βθ3 γχδ5 23. γχδ5 Πε5 24. Ιη3 Πχε1 25. Πχε1 η6 26. Πζ1 (αντί του 26. Ιχζ5 Βχζ5 27. Βχζ5 ηχζ5 28. Πε7 Ρη7 29. Πχζ7 το οποίο είναι μια επιπλέον επιλογή).

21. ζ5! Ιxζ5 22. Βθ3 γxδ5 23. γxδ5 Πε5 24. Ιη3 Πxε1 25. Πxε1 η6 26. Πζ1!


Το υπόλοιπο κομμάτι της παρτίδας μπορεί να χαρακτηριστεί ως άκρως περίεργο, με σύνθετο παιχνίδι για δύο αποτελέσματα, ισοπαλία ή νίκη του λευκού. Τελικά ο λευκός ήταν επιτυχής, αφού ο μαύρος έχασε τις ευκαιρίες του.

26... Βε7

Σε αυτή τη θέση, μετά το 26. Ρη7 μια επιλογή για τον λευκό θα μπορούσε να είναι 27.Πχζ5!; (επίσης πιθανό είναι το 27. Ιχζ5 ηχζ5 28. Πχζ5 με μια ήρεμη υπεροχή) 27... ηχζ5 28. Ιχζ5+ Ρζ6 29. Βχθ6+ Ρε5 (29... Ρχζ5; 30.Βθ3+) 30. Βε3+ με επίθεση για την θυσία διαφοράς.

27. Ιxζ5 ηxζ5 28. Βxθ6+ Ρη8 29. θ3!; Πε8 30. Ρθ1;!

Ο λευκός θέλει να αποφύγει το φινάλε πύργων που προκύπτει μετά τα: 30. Πχζ5 Βε3+ 31 Βχε3+ Πχε3+ .

30...Βε5 31. Πζ3 Πγ8!; 32. Βη5+ Ρζ8 33. Πxζ5 Πγ1+ 34. Βxγ1 Βxζ5


35. Βθ6+

Μετά το 35. Βδ2 ο μαύρος έχει το 35... Ββ1+! 36. Ρθ2 Βχα2

35... Ρε7 36. Βθ4+ Ρδ7 37. Βα4+ Ρε7 38. Ββ5

Σωστά ο λευκός αποφεύγει την βαριάντα 38.Βχα5 Βζ1+ 39.Ρζ2 Βζ4+ 40. Ρη1 Βγ1+ 41. Ρζ2 Βζ4+ 42. Ρε2 Βε4+ 43. Ρδ1 Ββ1+! 44. Ρδ2 Βχβ2+

38... β6 39. Βε2+

39...Ρζ8

Πιθανότατα η τελευταία κίνηση του λευκού ήταν ανακριβής γιατί τώρα ο μαύρος μπορούσε να παίξει ενεργητικά 39... Ρζ6! και μετά 40. Βζ3;! Βχζ3 41.ηχζ3 Ρε5 και το φινάλε πιονιών φαίνεται να είναι ισόπαλο: 42. Ρη2 Ρχδ5 43.:ζ2 Ρε5 44. Ρε3 Ρζ5 45. Ρδ4 (ή 45. θ4 Ρζ6!) 45... Ρζ5! 46. Ρδ5 Ρθ4 47. Ρχδ6 Ρχζ3 = όπου ο λευκός βασιλιάς θα πρέπει να πάει στην πλευρά της βασίλισσας, αφού το 48. Ρε7 ζ5 49. Ρε6 ζ4 50. Ρζ5 Ρη3 51. Ρε4 χάνει μετά το 51...b5! -+ (όχι 51 ... α4;; 52. β4!+-)

40. Βδ1! Βζ2 41. Βγ1! Βζ5 42. Βθ6+! Ρε7 43. Βθ4+ Ρε8


44. Βδ4

Το 44. Βγ4!; ήταν αρκετά καλό όπου μετά το 44... Ββ1+;! 45. Ρθ2 Βχβ2 ο λευκός έχει 46. Βγ8+ Ρε7 47. Ργ7+

44....β5

Επίσης μετά το 44... Ββ1+ 45. Ρθ2 Βχα2 46 θ4! Ββ1 ο μαύρος έχει τύχες ισοπαλίας.

45. Ρθ2 β4 46. θ4 Ρζ8 47. α3 Ρη8 48. αxβ4 αxβ4 49. Βδ2 Ρθ7 50. Βxβ4 Βε5+ 51. Ρθ3 Βxδ5 52. Βζ4

Αντικειμενικά θα ήταν καλύτερα για τον λευκό να διατηρήσει το β πιόνι στην σκακιέρα.

52.... Ββ3+ 53. Ρθ2 Βxβ2


Χωρίς τα μαύρα πιόνια στο δ6 και το ζ7 η θέση παραδόξως είναι ισόπαλη, βάση των βάσεων φινάλε (tablebases).

54. Βxζ7+ Ρθ6

Ο μαύρος θα μπορούσε να δοκιμάσει να ξεφορτωθεί εθελοντικά το πιόνι στο δ6 με την κίνηση: 54....Ρθ8!; και μετά να σπρώξει το δ πιόνι όποτε χρειαστεί.

55. Ρθ3 Βγ3+ 56. Βζ3 Βε5 57. η3 Ρη7 58. Βζ4 Βδ5 59. Βε3 Ρθ7 60. η4 Ρη8 61. θ5 Βθ1+ 62. Ρη3 δ5 63. Βε8+ Ρη7 64. Βη6+ Ρθ8 65. Βε8+ Ρη7 66. Βε7+ Ρη8


67. Ρζ4;

Επιτρέποντας διαρκές σαχ.

67... Βζ1+ 68. Ρη5 Βγ1+ 69. Ρη6 Βγ6+ 70. Ρζ5

70...Βγ8+;

Το λάθος τετράγωνο. Αντί αυτού το 70... Βγ2+ ήταν ο σωστός τρόπος για να πετύχει ο μαύρος την ισοπαλία. 71. Ρζ6 (71. Ρζ4 Ρζ2+ 72. Ρη5 Βδ2+) 71... Ρζ2+ 72. Ρη6 Βγ2+ 73 Ρθ6 Βγ6+ 74 Ρη5 Βγ1+ συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο.

71. Ρζ4! Βγ1+

Αν 71... Βγ4+ 72 Ρη3!

72. Βε3! Βγ4+ 73. Ρη5 δ4

Με αυτή την κίνηση ο μαύρος χάνει όποιες ελπίδες για ισοπαλία, αφού πλέον ο λευκός κερδίζει φορσέ.

74. Βε8+ Ρθ7 75. Βη6+! Ρθ8

76. Ρθ6! Βγ1+ 77. η5

Ο μαύρος εγκατέλειψε. Παρατήρηση: χωρίς το πιόνι στο δ4, το κόψιμο στο η5 θα οδηγούσε σε πατ.
1-0

Τα σχόλια είναι του GM Mikhail Golubev από το ChessToday. Για την απόδοση στα ελληνικά: Γιάννης Βραϊμάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες