Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Μηχανισμοί τακτικής - Η κλιμακωτή μέθοδος ματ με τους δυο αξιωματικούς και τον πύργο.
Από την παρτίδα της περασμένης εβδομάδος GashimovKempinski η σημερινή θέση, όπου παίχτηκε το θεαματικό 22.Βα6!!;. Το ερωτηματικό διότι υπήρχε στη θέση η πιο ισχυρή κίνηση 22.Βα4 και τα θαυμαστικά επειδή εμφανίζεται μια πολύ όμορφη ιδέα μετά την αποδοχή της θυσίας.


Άφησε λοιπόν τη ντάμα στο α6 ο Gashimov και την κίνηση έχουν τα μαύρα . Εδώ έπαιξαν 22...Βγ7 και έχασαν γρήγορα. Μετά από 23.Βα4 ! [διορθώνει το προηγούμενο λάθος] Πδ6 24.Αχα7 και 1-0. Οι απειλές 25. Αβ6 και στη συνέχεια 26.Αα6 ή 26.Αβ5 δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά.

Πολύ μεγαλύτερη αντίσταση θα μπορούσαν να προβάλλουν τα μαύρα με την κρυφή αμυντική δυνατότητα ...

22 ...Αγ3+ !!

 
μετά το οποίο ο λευκός θα πρέπει να βρει το 23.βχγ3! Ιε5 και τώρα μόνον 24. Αβ5! αν θέλει να διατηρήσει την υπεροχή. Για παράδειγμα στο 24.Ββ5; υπάρχει ισοπαλία με διαρκές : 24... Ιζ3+ 25.Ρε2 Ιη1 +.

Τι γινόταν όμως μετά την άμεση αποδοχή της θυσίας; [22...βχα6] Τότε θα παιζόταν 23.Αχα6+ Ργ7 24.Αζ4+ Βδ6 25.Πβ7+ Ργ8 26.Πχγ6+! Βχγ6 27.Πγ7 ++ Ρβ8 28.Πγ8 ++ και ματ! 

Ο λευκός πύργος θα κατάφερνε να «τρυπώσει» στο γ8 με τη βαθμιδωτή, ανοδική κίνηση β3-β7-γ7-γ8 πάντα υπό την προστασία και τη συνδυασμένη επενέργεια των πανίσχυρων αξιωματικών του. Ένα πολύ καλό παράδειγμα και για τους αρχάριους φίλους μας, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα τη δύναμη και τη σημασία του διπλού σαχ.

Το κλασσικό αυτό μοτίβο της κλίμακας με τα διπλά σαχ, αναδεικνύεται σ’ όλη την καθαρότητα και τη λαμπρότητά του, στην θέση - σπουδή που ακολουθεί: 

 
 
A. White , 1919 . Παίζουν τα λευκά.
Τρεις μόνες γωνιακές λεύκες δυνάμεις εναντίον ολόκληρου στρατού. Διατεταγμένες όμως κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είναι ικανές να κατατροπώσουν τον αντίπαλο!

1.Πζ2++ Ρε3 2. Πζ3++ Ρε4 3.Πε3++ Ρδ4 4. Πε4++ Ρδ5 5. Πδ4++ Ργ5 6.Πδ5++ Ργ6 7. Πγ5++ Ρβ6 8. Πγ6++ Ρβ7 9.Πβ6++ Ρα7 10. Πβ7++ Ρα8 [ 10 ... Ρα6 11. Πα7 ματ ] 11.Πα7++ Ρβ8 12.Πα8++ και ματ ! 

ΙΜ Κωνσταντίνος Μουτούσης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ετικέτες